Dit is de privacy verklaring van De Wijnkapitein. Hierin lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

De Wijnkapitein is een community van wijn en spijs liefhebbers en richt zich op A. 10 keer per jaar een wijnbox uitbrengen en B. wijnen uit die wijnboxen online beschikbaar maken, onder andere via het online platform www.dewijnkapitein.nl.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Wijnkapitein verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De Wijnkapitein, neem dan gerust contact op! willen@dewijnkapitein.nl – 06 83534842 Huzarenstraat 3, 2023 GM Haarlem

De Wijnkapitein is een handelsnaam van Toek BV
BTW NL NL852593831B01
KVK 57469199

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Wijnkapitein. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van berichten

De Wijnkapitein stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De Wijnkapitein. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
Het versturen van berichten via WhatsApp


De Wijnkapitein stuurt via WhatsApp korte berichten die je op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Die berichten zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en telefoonnummer worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De Wijnkapitein. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met De Wijnkapitein via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en bestelling.

Analytics

De website van De Wijnkapitein verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Hosting

De e-mail van De Wijnkapitein wordt gehost bij MailChimp. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Amazon Web Services EMEA SARL in North Virginia, USA (AWS).

De website en back-ups van de website worden gehost bij AWS. Gegevens die jij achterlaat op de website van De Wijnkapitein zijn op de servers van AWS opgeslagen.

Social Media en Advertenties

De Wijnkapitein schakelt ook derden zoals Google, Facebook, en DoubleClick in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien.

Bewaar termijn en Toezichthouders

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Wijnkapitein, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Uitsluitend indien De Wijnkapitein hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Wijnkapitein vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Wijnkapitein. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Wijnkapitein. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Wijnkapitein opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Wijnkapitein al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Wijnkapitein vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Wijnkapitein niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat De Wijnkapitein jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via willem@dewijnkapitein.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door De Wijnkapitein of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Wijnkapitein. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Wijnkapitein privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van De Wijnkapitein ondertekend met DNS. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. De Wijnkapitein verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Wijnkapitein via e-mail en WhatsApp.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om de nieuwe wijnbox aan te bieden en jouw emailadres is nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Wijnkapitein de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Wijnkapitein met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten

De Wijnkapitein behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Wijnkapitein dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Wijnkapitein te beschermen. Daarbij tracht De Wijnkapitein altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op: willem@dewijnkapitein.nl